PRX-T33 Bioregenerador cutani.

Dispositiu mèdic d'aplicació tòpica. A base d'una potent combinació d'àcids, s'obté aquest producte patentat amb la novetat de no produïr una exfoliació a la pell. Aconseguim una regeneració cutània des de l'interior sense haver de renuciar al sol.