Toxina botulínicaBOTOX (VISTABEL), microdenervació suprasel·lectiva de les arrugues d’expressió frontals en glabela i perioculars. Produeix un estirament selectiu i reversible de la musculatura facial de manera que desapareixen les linees d’expressió.