Taques-couperós amb làserEl·liminació de les taques, couperós i discromies en cara, mans i escot, a través de la captació d’un impacte llumínic selectiu en l’area amb pigmentació, mantenint l’integritat de la pell i d’una forma còmode, gradual i progressiva, sense necesitat d’interrompre l’activitat habitual diària. Les lessions pigmentàries s’atenuen i/o desapareixen, sense deixar marques.