Radiofreqüència mèdica THERMACOOLRADIOFREQÜÈNCIA MÈDICA, que provoca en una sola sessió un efecte tensor lifting, que en un primer moment és degut a la contracció de les fibres pre-existents de col·làgen propi i en un segon termini per la compactació del teixit cutani al estimular-se la formació de fibres de col·làgen noves. La duració d’aquests resultats es manté durant aproximadament dos anys amb una millora important de la qualitat del teixit cutani. La reincorporació a l’activitat diària és immediata. La punta de tracrament TIP, entrega una quantitat controlada d’energia en funció de l’impedància de cada pacient i de la potència seleccionada. La sensació en la pell és de fred-calor-fred,amb la qual cosa el procediment es fa confortable. Aquest tractament és adequat per qualsevol tipus de pell, independentment del bronzejat o grau de pigmentació de la pell ja que no intervé la llum con en el cas dels lasers, sinò energia a través d’una corrent, la radiofreqüència.

Noves puntes de corporal, permeten una refirmació i millora del volum en arees com glutis, cara interna cames, braços i abdomen.