Remodelació llavis
Els llavis són un signe de joventut, sensualitat i bellesa.
Els podem tractar des de dues perspectives.
Com a pacient jove que dessitja millorar o canviar la forma i/o volum, o com a pacient que vol recuperar el volum perdut i/o millorar. Els llavis, són dels primers en afectar-se amb l’edat, però al ser d’una manera progresiva, no ens adonem fins que apareixen les arruguetes peribucals o “codi de barres”. Tenen una alta concentració d’aigua per la seva irrigació vascular, que dona la tonalitat vermellosa. Un dels primers signes d’envelliment és la pèrdua d’aigua, així doncs els llavis també la pateixen.
La forma de tractar dependrà de cada pacient, és un dels tractaments que cal personalitzar amb més cura, ja que ens pot aportar gran satisfacció amb molt poc.
El procediment és senzill, de curta durada i preferentment amb anestèsic local. La tècnica dependrà de cada cas i del que volguem tractar.
El material per l’implant pot ser fixe o reabsorvible.
Com a fixe utilitzarem Aquamid, ja que és un implant fet d’un 97.5% d’aigua amb un 2.5% d’un polímer hipoalergènic (semblant a les lent de contacte). És un material elàstic, viscós i transparent, però no absorvible, de manera que la textura és molt similar a la nostra pròpia pell. Al injectar-se, dóna el volum i la forma desitjada en el mateix moment del procediment, permetent una correcció ajustada i segura, actuant com a una verdadera endopròtesis, queda fixada per una mínima resposta inflamatòria en el moment de l’injecció. Al ser un material tant tou, s’adapta perfectament a la mímica facial donant un resultat totalment natural, és biocompatible i flexible. En cas de necessitat l’endopròtesis al no causar fibrosis ni enquistaments, pot extraures fàcilment, de la mateixa manera, si es vol aconseguir més volum, es pot repetir el procés d’injecció. No precisa test d’al·lèrgia.
Com a reabsorvible utilitzarem Restylane Lipps, a base d’acid hialurònic estabilitzat, amb una duració fins a 18 mesos. Te totes les avantatges d’aquest producte: hidratació, turgencia, revitalització, naturalitat, i la més important, una millora real i recuperació del teixit pel procés de captació d’aigua de manera que quan ja no queda hialurònic, el resultat encara es manté parcialment amb volum propi. Indicat especialment en llavis envellits, ja que recupera espectacularment les arruguetes del “codi de barres”.