Rejoveniment amb àcid hialurònic natural

REESTRUCTURACIÓ I REJOVENIMENT facial, de mans i escot, mitjançant mesoteràpia (injeccions intradèrmiques) amb àcid Hialurònic. La pell jove té una alta concentració d’aquest àcid que l’ajuda a mantenir-se sana, elàstica i turgent, donat que facilita lúnió amb l’aigua. A mida que envellim la capacitat de sintetitzar-lo disminueix, amb la conseqüent deshidratació que condueix a un aprimament i envelliment de la pell. En la revitalització intervé també l’actuació del nostre propi colàgen i altres substàncies de la nostra matriu extracel·lular que s’estimulen en el punt d’injecció a través dels fibroblastes. A llarg termini es produeix una disminució progressiva de les fines arrugues i millora de la textura i volums, aportant lluminositat i joventut a la pell.

No precisa test d’al·lèrgia.